Wyniki 2023


Forteczny 21km+ OPEN


Forteczny 21km+ Kobiety/Mężczyźni


Forteczny 21km+ K/M Mieszkańcy Przemyśla i powiatu Przemyskiego


Forteczny 21km+ Kategorie wiekowe


Forteczny 21km+ Kategoria Żołnierze


Cesarski 55km+ OPEN


Cesarski 55km+ Kobiety/Mężczyźni


Cesarski 55km+ K/M Mieszkańcy Przemyśla i powiatu Przemyskiego


Cesarski 55km+ Kategorie wiekowe


Cesarski 55km+ Kategoria Żołnierze


Mini WUTP Biegi I i II


Mini WUTP Bieg III