Wysokość nagród w Wyszehradzkim Ultramaratonie Twierdza Przemyśl

Dystans Cesarski 55 km
Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn:

  • I msc – 500 zł
  • II msc – 400 zł
  • III msc – 300 zł

Dystans Forteczny 21km
Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn :

  • I msc – 400 zł
  • II msc – 300 zł
  • III msc – 200 zł

Mieszkańcy Przemyśla i Powiatu Przemyskiego na dystansie Cesarskim 55km i Fortecznym 21km:

I-III msc – pamiątkowe statuetki – nagrody rzeczowe

Kategorie wiekowe na dystansie Cesarskim 55km i Fortecznym 21km:

I-III msc – pamiątkowe statuetki – nagrody rzeczowe

Kategoria Żołnierze na dystansie Cesarskim 55kmi Fortecznym 21km:

I-III msc – pamiątkowe statuetki