Praca Biura Zawodów

WAŻNE  INFORMACJE !!!

  • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Szkole Podstawowej nr 11 im. H. Jordana ul. Władycze 5 Przemyśl
  • Biuro zawodów czynne w piątek, 15 czerwca 2018 r. w godz. 18:00 – 22:00 oraz w sobotę, 16 czerwca 2018 r. od godziny 6:00
  • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego
  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada
  • Po biegu będzie możliwość skorzystania z natrysków

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazaćdowód tożsamości.

Odbiór pakietu startowego tylko osobiście !!!

Odprawa dla zawodników !!! godzina 19:30
w Szkole Podstawowej   nr 11
im. H. Jordana ul. Władycze 5 Przemyśl