Biuro zawodów WUTP 2017

WAŻNE INFORMACJE !!!

  • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Szkole Podstawowej nr 11 im. H. Jordana ul. Władycze 5 Przemyśl
  • Biuro zawodów czynne w piątek, 23 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 – 22:00 oraz w sobotę, 24 czerwca 2017 r. w godz. 6:00 – 08:30
  • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego
  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada
  • Po biegu będzie możliwość skorzystania z natrysków

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazać dowód tożsamości. W Biurze Zawodów istnieje możliwość dopisania się do zawodów.

Osoby, które chciałyby odebrać pakiet startowy innego uczestnika zobowiązane są do posiadania upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej (wystarczy strona ze zdjęciem). W innych przypadkach możliwy będzie wyłącznie osobisty odbiór pakietu.

Odprawa dla zawodników !!! godzina 19:30 w Szkole Podstawowej nr 11 im. H. Jordana ul. Władycze 5 Przemyśl